Martin Marek (CZ) → Změnu klimatu popíráš i ty!

19:00 → 24:00
  • Zvuková instalace

O projektu

Zdánlivě nesouvisející hesla manipulativních titulků masmédií. Konfrontace mediální konstrukce zpráv. Interference odkazují na globální problematiku důvěryhodnosti sdělovacích prostředků, šíření dezinformací, alarmismu a propagandy prostřednictvím digitálních médií. Zvuková intervence nabádá k zamyšlení, jak se vypořádat s množstvím nepodložených informací, které zkreslují skutečnost. Vybízí ke kritickému, disciplinovanému myšlení, které se opírá o důkazy, logiku a strukturu. Každá revoluce začíná odspodu.

O umělci

Martin Marek se zaměřuje na zvukové umění v kontextu environmentálních změn, zvukové ekologie a terénních nahrávek, hlubokého poslechu, percepce a interpretace zvukového prostředí. Vytváří zvukové objekty a nástroje, prostorové site-specific instalace a intervence či zvukové kompozice.

Podporuje

  • Partner instalace

    TBM

  • Partner instalace

    FUD UJEP

  • Za podpory

    Národní knihovna ČR