Julie Dítětová (CZ) → Programming Patterns (Cena NEON)

19:00 - 24:00
  • Projekce

O projektu

Projekt Programming Patterns je experimentem. Využívá neuronovou síť StyleGAN 2 ke generování vizuálních dat, jejichž tvarosloví se odvíjí od reálných motivů církevních tkanin z 18. století. Generování vzorů začíná vytvořením kurátorovaného datasetu z původních motivů přítomných na tkaninách. Následuje strojový proces, ve kterém si neuronová síť definuje vizuální prvky. Ty slouží jako základ nových (syntetických) výstupů vytvářející co nejdůvěryhodnější napodobeniny původních vzorů. Tvorba datasetu je autorským prvkem, tedy dílem lidské kreativity, který má zásadní vliv na podobu finálního výstupu.

Strojově vygenerované vzory jsou promítané na plátno jako sekvence s plynulou transformací motivů. Na webové stránce patterns.umprum.cz si lze prohlédnout výběr vygenerovaných vzorů, část původních vzorů i doplňující informace o projektu.

Dílo vzniklo v rámci umělecké soutěže Cena Neon, kterou pořádá Signal Festival společně s Pražskou plynárenskou. Cílem otevřené výzvy je podpořit inovativní umělecké projekty zaměřené na současné digitální technologie, animaci, motion design a 3D animaci.

Koncept díla vznikl v rámci diplomové práce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Designu a digitální technologie.

O umělci

Julie Dítětová je absolventkou ateliéru Design a digitální technologie na pražské UMPRUM. Ve své volné tvorbě se věnuje historickým tématům, které skrze současné technologie zasazuje do nových kontextů. V roce 2021 zvítězila v soutěží Best in Design s inovativním návrhem „česká vlajka online“. Její diplomová práce Programming Patterns byla oceněna v rámci výstavy Diplomanti 2022 jako výjimečná práce. Ve své tvorbě se dále věnuje typografii, vizuální identitě nebo orientačním systémům.