Iregular (CA) → As Water Falls

19:00 - 24:00
  • Centrum
  • Interaktivní instalace

O projektu

Voda je základní prvek existence života, udržitelnosti, očisty i růstu. Interaktivní instalace As Water Falls představuje virtuální vodopád, který reaguje na světla mobilních telefonů, odráží se v zrcadlových stěnách a vibrující vodní hladině. Virtuální tok vodopádu přitom generuje počítačový program v nekonečných a neopakovatelných náhodných strukturách.

Kanadské studio Iregular tak upozorňuje na energii i nesmírnou sílu tohoto dokonalého přírodního úkazu. Už samotný název As Water Falls (Jak padá voda) mnoho napovídá. Klíčová je dynamika a pohyb, na kterých je instalace založená. Umělecké dílo vybízí diváky nejen ke hře se symbolickými odkazy a významy, ale také k přirozené radosti z vnímání fascinující přírodní energie.

O umělci

Iregular je montrealské studio, které se zabývá digitálním uměním, audiovizuálními instalacemi, velkoformátovými sochami, architektonickými projekcemi a scénografií. Velmi často využívá interaktivních a imerzivních možností těchto médií. Studio bylo založeno v roce 2010 kolumbijsko-kanadským umělcem Danielem Ireguim. Vytvořilo již přes padesát děl, která byla realizována či vystavena ve více než třiceti zemích světa. Umělci experimentují s geometrií, světlem, zvukem, typografií, matematikou, algoritmy, umělou inteligencí i machine-learning postupy. Velmi často také vyvíjí svá vlastní technologická řešení a systémy instalací. V jejich tvorbě se tak dokonale protíná umění a nové technologie.

Podporuje

  • Patron instalace

    Nadace PPF

  • Za podpory

    Praha 1