Lunchmeat Studio (CZ) → The Grief of Misfit Cathedrals

19:00 - 24:00
  • Centrum
  • Instalace

O projektu

Audiovizuální projekt The Grief of Misfit Cathedrals se zabývá fenoménem opuštěných industriálních komplexů, které se po ztrátě své původní funkce stávají solitérními residui v městském prostoru. Lineární audiovizuální dílo je zpracováno ve formě experimentálního imerzivního filmového formátu využívajícího vícekanálový prostorový zvuk. Zaměřuje se na aktuální stav architektonických artefaktů, jež se proměnily v pozoruhodné betonové kostry s bizarními tvary. Tyto budovy se stávají sochou nebo skulpturou. Představují symbolický objekt, ale také zrcadlí plynutí času.

Opuštěné komplexy ale nejsou pouhými fyzickými strukturami. Jsou i kulturními artefakty. Nesou v sobě totiž historii, proměny a vlivy různých společenských sil. Melancholická krása objektů je přechodná a proměnlivá. Smíření se se zánikem je možné, potřebné a účinné. Výstižně to popisuje japonský pojem mono no aware, vyjadřující melancholické vědomí krásy i pomíjivosti všeho kolem nás.

Projekt The Grief of Misfit Cathedrals zkoumá existenci objektu bez funkce, paměť místa a estetické hodnoty rozpadu jakožto součásti urbánního prostředí. Místa jsou zachycena pohledem 3D scanů, čímž jejich estetika zůstává alespoň částečně uchována. Umělecké dílo tak zachycuje nevyhnutelně mizející minulost, může mít ale dopad i na budoucnost kulturní krajiny.

Kunsthalle Praha je nové místo pro umění v centru Prahy. Jako nestátní a neziskovou platformu k propojování české a zahraniční umělecké scény ji založila nadace The Pudil Family Foundation. Kunsthalle vznikla konverzí Zengerovy transformační stanice z třicátých let 20. století, v současnosti vytváří moderní galerijní prostředí pro krátkodobé výstavy, inovativní vzdělávací programy a kulturní akce. Veřejnosti se Kunsthalle oficiálně otevřela 22. února 2022 velkým multimediálním projektem Kinetismus: 100 let elektřiny v umění pod vedením teoretika Petera Weibela a šéfkurátorky Christelle Havranek. Na ploše 5 687 m2 nabízí tři rozsáhlé galerijní prostory, design shop, bistro a kavárnu s historickou terasou. Rekonstrukce budovy Kunsthalle získala hlavní cenu Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu pro rok 2022.

O umělci

Lunchmeat Studio je kreativní studio a kolektiv nezávislých umělkyň a umělců sídlící v Praze. Dlouhodobě se zabývá digitálními médii, především v oblasti audiovizuálních, interaktivních a imerzivních instalací. Studio spolupracuje s uměleckou, hudební a designovou scénou, komerční klientelou a kulturními institucemi. Vlajkovým projektem studia je Lunchmeat Festival, který se koná od roku 2010. Tento festival zaměřující se na alternativní progresivní elektronickou hudbu a nová média přináší pestrou paletu AV projektů, workshopů a diskuzí, čímž postupně buduje platformu pro rozvoj, vzdělávání a sdílení v oblasti současné audiovizuální komunity. Lunchmeat Studio dále realizovalo projekty pro společnosti Adidas, Nike, GoPro, Preciosa, ale i Národní divadlo, Národní galerii, Galerii Rudolfinum, Kunsthalle Praha, MBPFW, Signal Festival nebo Greenpeace.

Podporuje

  • Partner instalace

    Kunsthalle Praha