Klára Míčková (CZ) → Birdscape

19:00 → 24:00
  • 13 Staré Město
  • Projekce

O projektu

Člověk se nemusí přizpůsobit nikomu a ničemu, snad jen dalšímu člověku. Ne všichni se však dokáží přizpůsobit lidem. Ptáci jsou jeden z mála druhů, který si dokázal najít v jinak nepříznivém prostředí betonové džungle své místo, úkryt a obživu. Jakým způsobem se k nim staví lidé? Různě. Umělkyně pomocí světla poukazuje na to, co máme běžně kolem sebe. Na to, co mnohdy nevnímáme, co nám zevšednělo. Projekce ptačího hejna, které se chová nahodile podle předem nastaveného vzorce, ukazuje, jak člověk pouhou svou přítomností, neohleduplností nebo nevšímavostí ovlivňuje prostředí kolem sebe. Jakmile se totiž lidé k sedícím ptákům přiblíží až příliš, vyplaší je. Přítomnost pomyslného planu B je zde zřejmá. Umělkyně vyzývá návštěvníky k zastavení se a rozhlédnutí kolem sebe. Velebí trpělivost místo zbrklé ukvapenosti. Pozorování a chápání života kolem nás vnímá jako podstatnou součást bytí. Své okolí musíme chránit. Nikoliv ničit.

O umělci

Klára Míčková se zabývá animací a jednoduchým interaktivním uměním. Sleduje sociální aspekty lidského chování v konfrontaci s interaktivními prvky. Diváka se nesnaží zaujmout na první dojem. Chce odměnit jeho trpělivost.

  • Partner lokace

    Národní knihovna