Dávid Sivý (SK)

Absolvent designu na fakultě architektury pražské ČVUT Dávid Sivý se ve své tvorbě pohybuje na hranici experimentálního designu a umění. Jako výrazové prostředky mu slouží moderní technologie a nová média, které vedou ke vzniku pocitových a konceptuálních instalací. Vzhledem k charakteru svých prací je častým iniciátorem mezioborových spoluprací, ve kterých se snoubí věda a umění.

Mimo jiné je součástí skupiny R/FRM i spoluautorem projektu Laboratorium silencii, který vznikl pro český pavilon na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně a představil komplexní obraz českého lesa vytvořený spojením sil přírody a nejnovějších technologií.