Filip Müller (CZ)

Po dokončení studia elektrotechniky na ČVUT v Praze začal pracovat pro společnost Philips, kde se věnuje zejména architekturnímu osvětlení a řízení osvětlení. Od roku 2010 spolupracoval na osvětlení festivalů světla v Jablonci nad Nisou, festivalu světla “Septembeam” či 3. festivalu světla v Olomouci. Ale ani několik pražských dominant neuniklo osvětlení z jeho rukávu, v čele s Petřínskou rozhlednou, kyvadlem na Letné nebo Týnským chrámem.  Jeho přáním je povýšit světlo v Čechách na samostatnou umělecko-technickou disciplínu.