Iregular (CA)

Iregular je montrealské studio, které se zabývá digitálním uměním, audiovizuálními instalacemi, velkoformátovými sochami, architektonickými projekcemi a scénografií. Velmi často využívá interaktivních a imerzivních možností těchto médií. Studio bylo založeno v roce 2010 kolumbijsko-kanadským umělcem Danielem Ireguim. Vytvořilo již přes padesát děl, která byla realizována či vystavena ve více než třiceti zemích světa. Umělci experimentují s geometrií, světlem, zvukem, typografií, matematikou, algoritmy, umělou inteligencí i machine-learning postupy. Velmi často také vyvíjí svá vlastní technologická řešení a systémy instalací. V jejich tvorbě se tak dokonale protíná umění a nové technologie.