Jan Šíma (CZ)

Jan Šíma studoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde se zabýval ilustrací, grafikou, videem, animací a videomappingem. Sám jako důležitý mezník ve svém uměleckém vývoji považuje dětství v 80. a 90. letech, jejichž dnes už kultovní estetika i dobový technologický vývoj měly nesporně vliv na celou generaci umělců, následně pak studium u akad. mal. Pavla Dvorského na SŠUŘ v Brně. V umění se přes kresbu a grafiku postupne dostal k 2D a 3D animacím, tvorbě videí a experiental designu. Věnuje se videím, 2D i 3D animacím. V současné době je součastí labelu The Macula, spolupracuje s Českou televizí a věnuje se vlastní tvorbě.