Jaroslav Prokopec, Lucie Havlová, Barbora Volfová, Rudolf Matějček – studentský projekt ateliéru Intermediální tvorby I, škola Mileny Dopitové, Akademie výtvarných umění (CZ)

Jaroslav Prokopec, Lucie Havlová a Barbora Volfová jsou studenti druhého ročníku ateliéru Intermediální tvorby I na pražské Akademii výtvarných umění (AVU), Rudolf Matějček v ateliéru působí jako asistent. Intermediální tvorba I – vedená Milenou Dopitovou, jednou z nejvýznamnějších a nejvýraznějších českých konceptuálních umělkyň – je chápána jako multidisciplinární platforma a prostředek pro formulování myšlenek napříč různými výrazovými prostředky i multimediálními směry a projekty v ní jsou ve většině případů spjaty s prostorovou tvorbou.