Julie Dítětová (CZ)

Julie Dítětová je absolventkou ateliéru Design a digitální technologie na pražské UMPRUM. Ve své volné tvorbě se věnuje historickým tématům, které skrze současné technologie zasazuje do nových kontextů. V roce 2021 zvítězila v soutěží Best in Design s inovativním návrhem „česká vlajka online“. Její diplomová práce Programming Patterns byla oceněna v rámci výstavy Diplomanti 2022 jako výjimečná práce. Ve své tvorbě se dále věnuje typografii, vizuální identitě nebo orientačním systémům.