Michal Pustějovský (CZ)

Michal Pustějovský, absolvent ateliéru nových médií na Akademii výtvarných umění v Praze studoval i na berlínské UDK a Akademii v Jeruzalémě. Zaměřuje se na pojetí časoprostoru v dnešním světě a společnosti a na jeho zobrazení skrze umění. V jeho práci najdete odkazy na známé poznatky kvantové teorie, i na tradiční umělecké techniky. Jeho minimalistická díla propojují nejnovější poznatky kvantové teorie s inovacemi v dějinách umění a mnohdy hraničí s vývojovým designem. Pustějovský je vystavoval napříč Českou republikou, Evropou i ostatními kontinenty.