Milena Dopitová (CZ)

Milena Dopitová je konceptuální umělkyně sociálního zaměření, která mimo jiné aktivně reflektuje pozici ženy v současné společnosti a umění. Ve své tvorbě intuitivně aplikuje metody sociologického výzkumu a v konkrétních projektech se zaměřila například na fenomény dospívání, stárnutí, smrti či násilí. Jako jediná umělkyně se podílela na aktivitách skupiny Pondělí, založené v roce 1989. Od roku 2015 působí jako vedoucí Ateliéru intermediální tvorby 1 na pražské AVU.