Olivier Ratsi (FR)

Francouzský umělec Olivier Ratsi se zabývá vnímáním prostoru a prožitky skutečnosti. Jeho tvůrčí proces spočívá v rozkládání prostoru a času a jeho cílem je vytváření nových významů a hledání nového úhlu pohledu. Ratsi se věnuje různým uměleckým technikám, od fotografie a digitální malby přes video a instalace až k performance. V roce 2007 se stal členem labelu Antivj, který zejména skrze médium světla zkoumá různé formáty imerzivních zážitků.