Ondřej Drahokoupil, Vítězslav Plavec a Filip Zeman (CZ)

Ondřej Drahokoupil studuje obor Architektura a urbanismus na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Hlavním tématem jeho tvorby je hledání symbiózy mezi přírodou a lidmi samotnými či uměle vytvořeným prostředím.

Vítězslav Plavec je začínajícím umělcem a studentem oboru Výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Zabývá se především prostorovými instalacemi a světlem. Ve své tvorbě se nejčastěji věnuje tématům vnímání a iluze.

Filip Zeman je studentem oboru Výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Ve své tvorbě pracuje s tématem času a omšelé elegance a snaží se bořit hranice mezi divákem a objektem pomocí jakési „estetické ohavnosti“.