Pavla Beranová a Tereza Bartůňková (CZ)

Pavla Beranová je světelná designérka. Spolupracuje s architekty, věnuje se výstavnímu osvětlení, scénickému svícení a světelným instalacím. Pracovala jako světelná designérka ve studiu ACT lighting design v Bruselu. Nyní žije v Praze, ale pravidelně se podílí na tanečních představeních, koncertech a operách v Holandsku a Belgii.

Tereza Bartůňková je vizuální umělkyně pohybující se v oblasti scénografie, ilustrace, grafiky a světelných instalací. Je absolventkou magisterského studia oboru scénografie KALD DAMU. Zabývá se především tvorbou autorských projektů s důrazem na audiovizuální složku. Spolupracuje s předními českými divadly i na menších experimentálních projektech.

Jan Burian je hudební skladatel a zvukový designér. Spolupracuje s divadelními, filmovými, výtvarnými i hudebními tvůrci u nás i v zahraničí.

Ondřej Eremiáš je designér a výtvarník, u kterého se snoubí jak technické, tak umělecké schopnosti. Jeho doménou jsou létající, heliem plněné objekty, ať už konkrétní (například vzducholodě), anebo zcela abstraktní. S jeho díly se setkáte na divadle, velkých koncertech, ale třeba i olympijských hrách. Často se účastní společných projektů s dalšími umělci, a to i na poli čistě výtvarného umění, designu, architektury a scénografie.