Struny Signalu (CZ)

Varhanice a skladatelka Katta získala mezinárodní renomé ve světě klasické hudby jako varhanní virtuózka a cembalistka. Mezi varhaníky je ovšem výjimkou: komponuje vlastní originální skladby, ve kterých často využívá svůj hlas, otevírá nové zvukové světy a ukazuje, jak mohou znít varhany v 21. století.

BLOK_4 tvoří Tomáš Bukáček, Luboš Rezler, Filip Marek a Adam Mach. Věnují se experimentálnímu filmu, audiovizuálním instalacím a performance a pro jejich tvorbu je charakteristické citlivé zacházení s prostorem, materiály a teplotními i elektrickými světelnými zdroji.