Tomáš Ullrich & Ivo Louda (CZ)

Tomáš Ullrich je studentem Architektury a urbanismu na Technické univerzitě v Liberci a ve své volné tvorbě se soustředí na pomezí reality a digitálního prostředí a pracuje zejména se světlem a hmotou.

Absolventem stejného oboru v Liberci je Ivo Louda. V současné době působí na Katedře environmentálního designu, kde se zabývá tvorbou ve veřejném prostoru. Jeho současným tématem je linie a prostor a ke ztvárnění svých vizí rád používá nejrozmanitější dostupné technologie.