Vítězslav Plavec a Filip Zeman (CZ)

Vítězslav Plavec je začínajícím umělcem a studentem oboru Výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Zabývá se především prostorovými instalacemi. Často přitom využívá moderní technologie a materiály. Společným tématem jeho prací je světlo a jeho vztah k vnímání prostoru a iluzi. Od roku 2018 působí v uskupení UAII Richarda Loskota.

Filip Zeman je studentem oboru Architektura a urbanismus na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Ve své tvorbě jak u architektury, tak volného umění pracuje s tématem času a omšelé elegance a snaží se bořit hranice mezi divákem a objektem pomocí jakési „estetické ohavnosti“. Hledá rovnováhu mezi uměním a architekturou a jejím vlivem na veřejný prostor.