Entangled Others (PT/NO) → Sediment Nodes

19:00 - 24:00
  • Karlín/Holešovice
  • Projekce

O projektu

Vody plné sedimentů se často zdají být bahnitě neprůhledné. Množství částic narušených větrem, přílivem, bouří, záplavami, nebo dokonce naší vlastní aktivitou nám zatemňuje pohled na život pod hladinou. Samotným sedimentům nevěnujeme pozornost, nezkoumáme je. Přesto je v nich ale plno života, barev a forem

Hustý vodní mrak obsahuje ve skutečnosti celé zástupy bytostí. Anorganické částice bahna, hlíny a písku jsou hostiteli pro řasy a bakterie. Mísí se s částečkami organické hmoty, mikroorganismů a vyšších forem života. Tito téměř neviditelní obyvatelé navíc rozptylují a odrážejí světlo, tvoří si vlastní komplexní mikroskopické prostředí.

Dílo Sediment Nodes zkoumá spojitosti a vztahy v systému, který považujeme jen za jakousi nečinnou rozvířenou hmotu. Překvapuje nás, zpochybňuje naše vnímání. Odhaluje komplexnost barev a světel, které jsou nám skryté v difuzním tekutém médiu.

O umělci

Entangled Others je ateliér umělců Feileacana Kirkbride McCormicka a Sofie Crespo. Zaměřuje se na ekologii, umělé formy života a generativní umění.

Sofia Crespo je umělkyně s obrovským zájmem o technologie inspirované biologií. Jednou z hlavních otázek, kterou se zaobírá, je způsob, jakým organický život využívá umělecké mechanismy k simulaci a vývoji. Otevírá tak myšlenku, že technologie jsou produktem organického života, který je zplodil, nikoliv samostatným produktem.

Feileacan Kirkbride McCormick je norský umělec, výzkumník a architekt. Věnuje se tématům ekologie, přírody a generativního umění. Zaměřuje se přitom na utváření nových forem a života v digitálním prostoru.

Autorkou hudby je Clothilde. Tato umělkyně používá modulární nástroje, které kompletně a od základu sestavil její partner Zé Diogo. Hudební nástroje mají v jejím podání silnou vlastní identitu a autentičnost. Clothilde k nim přistupuje jako k sobě rovným. Její hudbu nelze předvídat, je totiž nečekaným dialogem mezi lidmi a stroji.

Podporuje

  • Patron instalace

    Kooperativa