Artists TBA (CZ)

Vystavující umělci se znají, již spolu spolupracovali nebo společně „svítili“ na nějaké akci. Tvoří totiž specifickou scénu autorů pracujících s médiem světla, kinetismem či podobnými principy. Společně budují jednu scénu, jeden umělecký směr, ve kterém jsou si vzájemně inspirací i soupeři. V galerii se tato sestava setkává poprvé. Mnoho z nich také poprvé dostává příležitost vystavit svou tvorbu jinde než během ravu. Zatímco někteří umělci představí díla, která prezentují jejich současné myšlenky a tvorbu, jiní se ohlédnou zpět a aktualizují své již realizované projekty. Kurátorem výstavy je Marek Šilpoch.

Zkratku TBA, tedy To Be Announced, použivali a používají různé kolektivy v rave subkultuře také ve spojení s „Location TBA“, aby vytvořili v návštěvnících napětí, zvědavost a navázali tak či podtrhli (nyní již spíše pseudo) nelegálnost svých eventů. Mnohokrát však byla tato finta využita i z jiného důvodu – samu lokaci bylo složité a obtížné domluvit, a proto do poslední chvíle nebylo mnohokrát vůbec jasné, kde a jestli vůbec se rave uskuteční. Artist TBA odkazuje k tomuto trendu, prvopočátkům nelegálních rave parties, kde šlo spíše o lákadlo samotného kolektivního prožitku, než klasický koncertový line-up, celého kultu anonymity a skryté identity této subkultuře vlastních aspektů. Zde je tak využit ke komunikaci a postupnému odhalení několika různých instalací od umělců, umělkyň a kolektivů tohoto mysteriózního světa.