Federico Díaz (CZ)

Federico Díaz je konceptuální a multimediální umělec, který patří k průkopníkům užívání nových médií v umění a řadí se současně mezi nejvýraznější umělce v této oblasti. Během studií opustil tradiční výtvarné techniky, jako je malba, kresba i sochařství, a ponořil se do světa nových médií a moderních technologií. Mezi lety 2007 až 2014 vedl Ateliér supermédií na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Díaz se zaměřuje především na člověka a jeho vztah ke světu v dnešní informační a odosobněné době a zajímají ho přitom souvislosti mezi umělým a přírodním světem. Snaží se zhmotnit entity jako světlo, pohyb či energie, které jsou jinak prchavé a nehmatatelné. Je jedním ze zakladatelů společnosti So Concrete, která se specializuje na inovativní sochařská, architektonická a produktová řešení v oblasti 3d tisku betonu.

Jan Hladil je český vizuální umělec, který studoval grafický design a následně supermédia na pražské VŠUP pod vedením Federica Díaze. Působí jako VJ, projekční technik a videooperátor, věnuje se mappingovým projekcím, audiovizuálním instalacím a tvorbě obsahu pro label Lunchmeat, firmu Vision Factory a Signal Productions. Jako autor spolupracuje s Laternou magikou na Nové scéně Národního divadla. Ve své volné tvorbě se zaměřuje na interpretaci sociokulturních, ale i fyzikálních procesů, které svým specifickým vizuálním ztvárněním převádí do uměleckého způsobu poznání. Hladilova díla byla k vidění například v Národní galerii, Centru současného umění DOX, Galerii hlavního města Prahy nebo Chemistry Gallery.

Jonáš Rosůlek studoval scénografii na JAMU, později v ateliéru Supermédií na UMPRUM. Pracuje jako mistr zvuku v Českém rozhlasu. Od audiovizuální tvorby se postupně uchýlil především k audio tvorbě. V minulosti působil v několika hudebních projektech (Ethno Service, Popper-C, Fremeni atd.), spoluzaložil studio NEEDLES a kolektiv City Surfer. Dělal hudbu k několika divadelním představením, audiovizuálním performance a krátkým filmům. V současnosti se věnuje hlavně nově vznikajícímu hudebnímu projektu PIANO DI EMERGENZA.