Přístupnost instalací

Naše instalace jsou přístupné všem. Výjimku tvoří instalace umístěné v Galerijní zóně Signal Festivalu, které jsou hůře dostupné pro kočárky a vozíčkáře.