Přístupnost instalací

Naše instalace jsou přístupné všem. Výjimku tvoří instalace umístěné v Galerijní zóně SIGNAL festivalu, které jsou hůře dostupné pro kočárky a vozíčkáře.